Kalender

Söndag 17 oktober 2021, kl 18:00

Föreläsning: Farmor och frikyrkan
Plats: Medborgarhuset i Lönsboda
Arrangör: Örkeneds föreläsningsförening
Entré: 50 kr (eller terminskort i föreningen, 100 kr)


Vid 1800-talets mitt började frireligiösa rörelser på allvar göra intåg i Sverige. En av dem var baptismen, som lärde ut att varje människa själv skulle välja tron och låta sig döpas. Rörelsen hyste demokratiska idéer och lyfte fram barnens och kvinnornas roll, samtidigt som den sociala kontrollen i församlingarna var stark. Med utgångspunkt i frikyrkliga församlingsarkiv och den egna släktforskningen berättar Ingela Frid om tre generationer kvinnor som blev baptister i Göingetrakten på 1800-talet och början av 1900-talet. Det är samtidigt en berättelse om livet som baptist vid den tiden och ett stycke kvinnohistoria.

På grund av rådande restriktioner kan föreläsningen bli inställd eller genomföras med begränsad publik. Förbokning av plats kan komma att krävas. Återkom hit för att följa uppdateringar!

Svenstorps kristliga ungdomsförening, knuten till ortens baptistförsamling, bildades 1918 med ambitionen att vinna all ungdom för Kristus. Hur gick det egentligen med den saken? (Källa: Svenstorps kristliga ungdomsförenings arkiv, Skånes Arkivförbund, Arkivcentrum Syd i Lund)